Recruitment proces

Routz werft en selecteert haar kandidaten met een duidelijk protocol op meetbare en aantoonbare kwalificaties waaraan een kandidaat moet voldoen. Je kunt hierbij denken aan kennis aspecten zoals opleidingsniveau (geldig diploma) en technische certificaten (uitgegeven door diverse vendoren). Met een selectie interview komen de gedefinieerde Routz kernwaarden aan bod.  Door de gerichte vraagstelling (SMART methode) worden deze inzichtelijk gemaakt, om zo vast te stellen of kandidaten voldoen aan de gewenste functie-eisen. Routz sluit hiermee uit dat haar werving en selectieproces discriminerende kenmerken heeft.